Over Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum is volledig gespecialiseerd in kinderoncologie. Wij zijn maximaal gedreven om kinderen met kanker zo goed mogelijk te behandelen en genezen en negatieve gevolgen, nu en later, te voorkomen. Kinderen met kanker en hun ouders kunnen bij ons vertrouwen op de beste mensen, zorg, kennis en onderzoek. In een veilige omgeving die de ontwikkeling van het kind optimaal stimuleert. In ons centrum stellen de beste experts het kind, zijn ontwikkeling en gezin centraal. Leiden wij gedreven toptalenten op. En werken de slimste onderzoekers elke dag weer aan de verbetering van zorg en behandeling. Alleen zó kunnen wij ervoor zorgen dat in de toekomst minimaal negen van de tien kinderen op een zo goed mogelijke manier van kanker genezen.

De concentratie van zorg en onderzoek op het allerhoogste niveau in één kinderoncologisch centrum vergroot de overlevingskansen en verkleint de gezondheidsproblemen tijdens en na de behandeling. Alle complexe zorg vindt plaats in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, terwijl minder complexe onderdelen onder regie van het centrum worden uitgevoerd in meebehandelende ziekenhuizen (shared care centra) verspreid over het land. Met de komst van het Prinses Máxima Centrum verwerft Nederland, zowel in Europa als wereldwijd, een belangrijke positie op het gebied van kinderoncologie. Een positie die ons helpt onze ambitie – meer dan 90 procent van alle kinderen met kanker genezen – waar te maken.

Nieuwbouw


In het Prinses Máxima Centrum wordt voor iedere vorm van kanker expertise gebundeld op één afdeling. De hele behandeling van het kind vindt plaats op deze afdeling (kliniek,  dagbehandeling, polikliniek) met één afsprakenbalie. We organiseren hiermee de zorg op een efficiënte manier rondom het kind; artsen, verpleegkundigen maar ook pedagogisch medewerkers en psychologen werken nauw met elkaar en met ouders en het kind samen. Minder complexe zorg vindt plaats in een aantal ziekenhuizen, zo dicht mogelijk bij het kind, onder regie van het Prinses Máxima Centrum.

Samen met zo’n 100 experts uit de praktijk, zoals medische professionals, onderzoekers uit de kinderoncologie en ouders van kinderen met kanker, is hard en enthousiast gewerkt aan de totstandkoming van het ontwerp voor de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum.

Omdat dit misschien wel jouw nieuwe werkplek wordt, is het natuurlijk leuk om te zien waar je dan komt te werken. De tekeningen hieronder geven een goede indruk van de situatie.

Beeld: Liag architecten en bouwadviseurs